Kurumsal

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Yönetimi0 iş kazası, değişmeyen hedefimizdir.

İş kanunu gereği yasal yükümlülüklere uymak,
İşçi sağlığı ve iş güvenliği ile ilgili doküman ve prosedürleri güncel tutmak,
Sürekli eğitim ve denetim faaliyetleri yürüterek çalışan farkındalığını artırmak,
İşe ve risk seviyesine uygun KKD kullanımı sağlamak,
Risk oluşturabilecek fiziki şartları iyileştirmek İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Yönetimi olarak görevimizdir.

Copyright 2019 Erkurt Holding